Sten- och plattsättning

Vi utför sten- och plattsättningsarbeten.

Betongplattor


Gjutning av betongvägg

Stödmur


Stentrapp


Fältsten

Trädgårdsmur