Renoveringar

Gjutning av betongvägg

 


Vi tvättar och besiktar era betongbalkonger- och trappor!

Vi utför alla slags betonglagningar

Balkongrenoveringar


Trapprenoveringar


Golvrenoveringar

Fasadrenoveringar

Putslagningar av fastigheter


Spritputs


Stukaturputsning


Renovering av källarväggar


Lättare skorstensrenoveringar