allbtg.se
Mur och puts

Mur och puts


Ny färg 002
DSCN1652


Poolens botten är gjuten.

Väggarna är uppmurade av leca som tunnputsats för att sedan kläds med poolliner och runt om poolen har vi lagt markbetong.