Mur och puts

Poolens botten är gjuten.

Väggarna är uppmurade av leca som tunnputsats för att sedan kläds med poolliner.

Gjutning av betongvägg