Pågående jobb

Norrköping, formning av betongmur

Briteborg, nybyggnation villagrund

Våra samarbetspartner under 2017:

 

Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

 

Tobias Forslind Entreprenad AB

 

LEKAB i Linköping

 

ByggOm AB i Linköping

LågenergiHus

 

WILZÉNS Mark & Betongteknik AB

 

ByggMera i Linköping AB

 

Urman Markanläggning AB

 

Nordisk Betong

 

SR Betongdesign AB

 

 

Här är några av våra utförda arbeten under 2017

AVSLUTAD

Norrköping, Mönsterbetong

AVSLUTAD

Linköping, kvastad betongyta, genomfart till innergård

AVSLUTAD

Stjärnorp, gjutning av tak på jordkällare

AVSLUTAD

Linköping, Kallerstaleden, Tekniska Verken, Slukhålet

AVSLUTAD

Berg, Trapprenovering

AVSLUTAD

Borensberg, Uppdragsgivare ByggOM, Formning och gjutning av förråd

AVSLUTAD

Formning och gjutning av ladugård

Kvastad betongyta

AVSLUTAD

Svistad, Tidhus

Mönstradbetong platta

AVSLUTAD

Blomstertorget,

Uppmurning av växthus & fiskdamm

Uppdragsgivare ByggOM

Harvestad,

Uppförande av två hyresbostäder

Uppdragsgivare ByggOM

Borensberg,

Uppförande av två stycken hyresbostäder

Uppdragsgivare ByggOM

Harvestad

Uppförning och gjutning av 32 radhusgrunder

ARBETEN 2016

 

AVSLUTAD

Ekängen, Inhyrd av ByggOM

Gjutning av hus, gästhus och garage

AVSLUTAD

IKEA, Gjutning av refug i mönsterbetong

AVSLUTAD

Kvarn, inhyrd av Wilzéns Bygg & Mark AB

AVSLUTAD

Korskrog, Inhyrd av Wilzéns Bygg & Mark AB

Gjutning av villagrund

AVSLUTAD

Gärdstad, inhyrd av Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

 

AVSLUTAD

Cloetta, inhyrd av Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

AVSLUTAD

Hejdegården, formning och gjutning av trapp

AVSLUTAD

Törnevik, gjutning av maskinhall

AVSLUTAD

Braxtagård, gjutning av villaplatta

Borrgård, sättning av stödmurar, formning och gjutning av helikopterplatta

I samarbete med Patrik & Ludde,

Finspångs Skogsavverkning AB

AVSLUTAD

Harvesta, formning och gjutning av carport

AVSLUTAD

Korskrog, Utbyggnation & garagegrund

AVSLUTAD

Ekängen, formning och gjutning av Gruppboende

AVSLUTAD

Berg, Utbyggnation

AVSLUTAD

Tekniska verken Kv1, Inhyrd av Kron & Karlsson

Bygg & Mark AB

AVSLUTAD

Linghem, Inhyrd ByggOM

AVSLUTAD

 

Harvestad, Inhyrd av Passivhus gjutit villagrund

AVSLUTAD

 

Vallastaden, inhyrd av LEKAB gjutit villagrund

AVSLUTAD

 

Klostergården, gjutit superfloorgolv

AVSLUTAD

 

Tegneby, Inhyrd av LågenergiHus

AVSLUTAD

Linghem, Inhyrd av ByggOm AB i Linköping

Uppförande av grund till ett gruppboende

 

Vårt arbete på Lindsténs fastigheter

Våra gjutningar

BEIJER, Industrigatan